Lekfullt

Att löpande träna, diskutera och utveckla säljförmågan kan alla vara överens om är nödvändigt. Så varför gör vi inte det vi "tänker"? Svaret ger en fingervisning om HUR vi ska få till KONTINUERLIG, STRUKTURERAD och TILLÄMPAD träning. Sales Activator® Att träna försäljning är som att "äta en elefant" - det måste styckas upp i mindre [...]