Exempel:
”Kunden ville kvalitetssäkra sina kunders upplevelse i kontakten med säljarna. Inom ett antal viktiga områden beskrev vi 5 kompetensnivåer för säljaren. Genom att diagnostiskt mäta säljarens nivå inom dessa områden varje år ökade vi kompetensen hos säljarna från nivå 2 till nivå 4 på två år. Nöjdkundindex gick upp och medarbetarna upplevde en större säkerhet och trygghet.

Idag är kompetensen helt avgörande och samtidigt färskvara. Därför bör kompetens varje år ses inte bara som ett konkurrensmedel utan även som ett resultat.

Kompetensinventering

För att lyckas behöver såväl ledning som medarbetare ha en klar bild av vilken kompetens som krävs för att kalla sig ”Professionell säljare”. Det finns ett antal områden där vi behöver enas om en lägsta nivå och en rimligt bra nivå – här är några förslag:

  • Kundvård / Key Account Management
  • Förhandling / Affärsutveckling
  • Säljstrategi och säljteknik
  • Nykundsbearbetning / Opportunity Management
  • Ekonomi
  • Affärsmannaskap och Samhällskunskap
  • Självkännedom och utveckling
  • Tidsplanering och tidsoptimering
  • Teknologi och branschkunskap