EFFEKTIVITETSHÖJNING
”Säljarna och säljledningen hos kunden fick själva göra ”bokslut” på 1 års aktiviteter sorterade efter syfte och sammanhang för att se sin egen tidsanvändning.
Insikten om den egna tidsanvändningen gjorde det lätt att börja arbeta med åtgärder som underlättar arbetet och förbättrar utfallet.
Tillsammans med alla medarbetare i säljfunktionen startades en dialog om säljprocessen. 15 punkter på olika områden valdes ut och de medarbetare som hade mest synpunkter och engagemang för varje område fick till uppgift att ta fram förbättringsförslag som sedan presenterades för hela säljfunktionen. Resultatet – Fokus på rätt saker – Nöjdare medarbetare – 50% fler kundbesök – Ökade intäkter”

Effektivitet för tankarna till begrepp som ”spara” och ”springa fortare”. Effektivitet handlar framförallt om att ha god kontroll på alla resurser som samverkar i företagets ansträngningar att skapa intäkter med marginal för ägare och framtid.