SALESBUILDER  – För dig som vill att utveckla förmågan att göra affärer.

Utveckla dig själv, ditt team, sälj- och marknads funktionen eller till och med hela organisationens inriktning och säljkultur.

Vi mäter resultatförbättringen!

SALESBUILDER – strategisk säljutveckling som ger resultat!

  • Högre aktivitetsnivå mätt i t ex  ”kontakter” eller ”offerter”
  • Koppling mellan företagsmål och säljstrategi i handling
  • Fler kunder och ”bättre kunder”
  • Bättre marginaler
  • Effektivare – bättre genomslag i säljarbetet
  • Ett gemensamt fokus för företagets hela säljfunktion

Använd vårt diagnosverktyg som underlag för att starta en diskussion – internt eller direkt med oss.

Vill Du veta mer hur ni skapar Lönsam Tillväxt & Ökad Försäljning – du når oss på kontakt@celavi.se