Efter sommaren 2010 kommer vi att lansera ett verktyg som ger varje säljare möjlighet att personligen jobba med sin egen utveckling.

Vart ska vi?!

Utvecklingen kommer att ske i dialog med våra ”SALESBUILDER-kunder.

STAY TUNED!