SALESBUILDER säkerställer också till sist att gjorda erfarenheter under programmet tas till vara och används för att gå igenom och göra modifieringar för fortsatt utveckling av intäkterna.