SALESBUILDER innehåller ett antal olika former för mätning av effekterna från utvecklingsarbetet. Hur vi ska mäta finns med som en del i åtgärdsprogrammet och är redan beslutat.

Vi skapar också former som underlättar för ledning, säljledning och medarbetare att följa effekterna.