Bra idéer bleknar när insikten om hur krävande det kan vara att faktiskt genomföra det man tänkt.

Utveckling

Med förändring följer ofta motstånd och ifrågasättande. I planen för genomförande finns även strategin för hur vi långsiktigt ska kunna påverka medarbetarnas attityd och beteende i rätt riktning. Här har vi konkret gått igenom och ”läst på” – vilka är riskerna, vad kan inträffa, hur kan vi förebygga eller hantera det?

Hur går det till

Klara med analys och slutsatser beslutar vi vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas. Plan för genomförandet tas fram där vi beskriver vilka moment som ska genomföras, syftet och vad vi förväntas uppnå – helst i mätbara termer. Här framgår även vilken form vi använder oss av och hur vi säkerställer att vi når resultat.

I mesta möjliga mån arbetar vi som konsulter genom företagets egna resurser. Ägarskap och bestående, väl förankrade förändringar blir resultatet.