När vi frågar framgångsrika säljare varför de lyckas kan de (oftast) relatera till vad de själva gör för att skapa affärer.

Däremot när vi frågar säljare som INTE lyckas är de ofta mer vaga när det gäller sitt eget agerande men har en tydligare bild av hur omgivningen påverkat deras förutsättningar att lyckas med sina prestationer.

Traditionella träningsprogram gör att de som redan är duktiga snappar upp och utvecklar sitt arbete ytterligare medan de som underpresterar sällan eller aldrig hittar sina svar i nya smarta formuleringar eller bättre kunskap om produkter och konkurrenter.

Ny plattform – ny start

I vårt program ”Coach Lab” låter vi deltagaren på ett strukturerat sätt upptäcka sitt eget JAG AB. Vi använder den personliga Resultat- och Balansräkningen som metafor. Här tydliggörs var säljaren ”slösar” och vad som genererar ”resultat”. Vi gör också bilden klar över vilka ”tillgångar” säljaren behöver ha för att lyckas men också hur de tillgångarna bäst ”finansieras”. Vad har jag som är mitt ”Egna kapital” och vad behöver jag ”Låna”.

Ur programmet växer en tydlig strategi – Personlig Handlingsplan – för individen att utvecklas i säljrollen där också beteendeprofil och drivkrafter spelar en avgörande roll.