Korta ned tiden det tar att genomföra förändringen och dubbla effekten!
 SALESBUILDER har ett inbyggt stöd anpassat till den aktuella organisationens situation. Coachningen utförs vanligtvis på flera olika nivåer både individuellt och teamvis.

Syftet med coachningen är naturligtvis att ge stöd i genomförandet av beslutade åtgärder.

Det här är troligtvis den enskilt effektivaste insatsen när utvecklingsarbetet väl har startat.

Läs mer om coaching på http://www.celavi.se/coaching