Uppslag om hur man kan utveckla säljfunktionen.

Lekfullt

Att löpande träna, diskutera och utveckla säljförmågan kan alla vara överens om är nödvändigt. Så varför gör vi inte det vi "tänker"? Svaret ger en fingervisning om HUR vi ska få till KONTINUERLIG, STRUKTURERAD och TILLÄMPAD träning. Sales Activator® Att träna försäljning är som att "äta en elefant" - det måste styckas upp i mindre [...]

Resultatet påverkar vårt arvode

SALESBUILDER STRATEGISK SÄLJUTVECKLING - bygger på att ett långsiktigt åtgärdsprogram läggs upp och som över tiden ska bidra till överenskomna resultat. De kortaste programmen löper över 12 månader. Vi kvalitetssäkrar programmet och är öppna för en dialog där 30 % av ersättningen för våra insatser är baserade på UPPNÅTT RESULTAT!

SPQ*Gold®

Vilket säljmotstånd påverkar dig mest? Som affärsman och säljare går det plötsligt upp för mig varför jag inte alltid gör det jag borde göra, varför nykundsbearbetningen är alla företagsledares ständiga utmaning. Allt kaffe jag kunde ha besparat mig, alla telefonnummer jag av någon anledning hoppat över eller alla de gånger jag undvikit att prata [...]

Till toppen