Inlägg som är kopplat till planeringsarbetet. Antingen det har att göra med ledningens, säljledningens eller säljarens planering och förberedelse inför…

Hur kan vi öka nykunds bearbetningen?

  Säljutveckling behöver inte vara svårt... Det finns många skäl till att nykundsbearbetningen får stå tillbaka. Alla företagsledningar som är beroende av tillväxt och ständig tillförsel av nya kunder diskuterar och funderar hur. Sanningen är att det inte finns några enkla snabba lösningar. Det betyder dock inte att det är komplicerat eller svårt! Säljstrategins [...]

2017-01-27T17:10:32+01:00Bearbetning, Ledningen, Planering, Säljledningen|

Lekfullt

Att löpande träna, diskutera och utveckla säljförmågan kan alla vara överens om är nödvändigt. Så varför gör vi inte det vi "tänker"? Svaret ger en fingervisning om HUR vi ska få till KONTINUERLIG, STRUKTURERAD och TILLÄMPAD träning. Sales Activator® Att träna försäljning är som att "äta en elefant" - det måste styckas upp i mindre [...]

2663 sälj- organisationer

... can't be wrong! Performance Practitioners Ltd presenterar resultaten från en undersökning om säljeffektivitet. OK vi kan alltid säga att " ja ja, det är amerikanska och engelska säljorganisationer... - Sverige är annorlunda!" Det är det säkert men frågan är  - hur annorlunda? Lite siffror: Över 80 % hade ingen eller följde inte en [...]

Hur effektiv är er säljfunktion?

Vad skulle det innebära för dig - oavsett om du är säljare, säljchef eller företagsledare - om ni kunde, - öka effekten av era försäljningsinsatser med 20 %? Med vårt diagnosverktyg får du snabbt och kostnadsfritt en samlad bild av din egen uppfattning. Det kostar dig inget annat än tiden det tar att fylla [...]

2017-02-26T11:19:34+01:00Ledningen, Planering, Säljledningen|

Resultatet påverkar vårt arvode

SALESBUILDER STRATEGISK SÄLJUTVECKLING - bygger på att ett långsiktigt åtgärdsprogram läggs upp och som över tiden ska bidra till överenskomna resultat. De kortaste programmen löper över 12 månader. Vi kvalitetssäkrar programmet och är öppna för en dialog där 30 % av ersättningen för våra insatser är baserade på UPPNÅTT RESULTAT!

SPQ*Gold®

Vilket säljmotstånd påverkar dig mest? Som affärsman och säljare går det plötsligt upp för mig varför jag inte alltid gör det jag borde göra, varför nykundsbearbetningen är alla företagsledares ständiga utmaning. Allt kaffe jag kunde ha besparat mig, alla telefonnummer jag av någon anledning hoppat över eller alla de gånger jag undvikit att prata [...]

Dagens besök …

... är morgondagens affärsmöjlighet! Vi vet alla hur viktiga våra aktiviteter är för att nå våra mål som säljare. Säljyrket är fantastiskt på många sätt men en komponent i våra strävanden som vi ofta har dålig kontroll över är våra nyckeltal eller vår egen "Aktivitetsprofil". Om du skulle återvända till din almanacka eller outlook [...]

2017-01-24T14:01:49+01:00Bearbetning, Planering, Säljaren, Säljledningen|
Till toppen