Vi kvalitetssäkrar programmet och vi är öppna för dialog om att 30 % av ersättningen för våra insatser kan vara baserade på RESULTAT.

MER OM SALESBUILDER

 

Rätt pusselbitSALESBUILDER är ett anpassat långsiktigt åtgärdsprogram som över tiden ska bidra till överenskomna resultat.

Handlingsprogrammet
löper sällan under
kortare perioder än
12 månader.

Områden

  • Säljstrategi bättre anpassad till företagets målsättningar.
  • Säljtaktik som beskriver tydligt hur vi bearbetar/påverkar.
  • Säljtekniskt utvecklade färdigheter som ger bästa resultat.
  • Effektiv säljstyrning som ger individer och team bättre återkoppling.
  • Anpassade rutiner och processer för säljstöd.