”Säljkultur” är summan av alla medarbetares och företagets sätt att arbeta med att rekrytera, utveckla och behålla kunder. Samarbetet i den process i företaget som genererar intäkter. En bred översyn av hur  de olika delarna i den processen fungerar kan vara avgörande.

Nöjd kund duger inte

En nöjd kund betyder inte att kunden är lojal i sitt köpbeteende. Det krävs mer än så för att lyckas.

  1. Hur ser behoven ut hos kunden och målgruppen?
  2. Hur ser vårt erbjudande ut för att möta de behoven?
  3. Hur ser vårt leveranssystem ut för att kunden ska få del av våra lösningar?
  4. Hur upplevs vi sammantaget av kunden under samarbetet (image)?
  5. Har vi en företagskultur som klarar att leva upp till det vi försöker vara?