Exempel:
”I en organisation med 110 säljare fann vi att ca 70 % av de säljare som lyckades var primärt intresserade av själva ”affärsmannaskapet” medan intresset för produkter/tjänster var underordnat. 85% av de som INTE lyckades så bra var primärt intresserade av produkt och fakta, de sökte bekräftelse genom att ge bra service medan ”att göra affärer” var underordnat. Med den kunskapen ökade vi den samlade prestationen i säljkåren med 25 % på ett år.”

Varför säljare?

Lika vanligt som att vi rekryterar våra chefer från de som är duktiga specialister i organisationen är det att vi rekryterar säljare från de som är duktiga på att ”prata med” våra kunder och är kända för att ge bra service.

Att matcha den nya rollen mer exakt är långsiktigt ett bra sätt att bygga säljkulturen (hur man nu valt att beskriva den).

I en säljorganisation finns prestationsmässigt de som lyckas väldigt bra (20-30%) de som är stabila på en OK-nivå (50-60%) och de som underpresterar (10-20%)…

  • Hur behåller vi de framgångsrika?
  • Hur kan vi få de ”mediokra” att lyfta sig?
  • Vad ska vi göra med de som inte lyckas?

Beteendeprofil & Drivkrafter

Det finns samband mellan individers ”sätt att vara” och agera/reagera och förmågan att sälja. Självinsikten om hur ”jag” fungerar och uppfattas är grund för utveckling både för individen och organisationen. Det ger också vägledning inför nyrekryteringar, utvecklingsplaner etc…