Nya och nöjda kunder

Vi utgår från att du och företaget känner era kunder – men hur väl?
Vi utgår från att ni vill ha nya/fler kunder i framtiden – men vilka?
Potentialen till utveckling är stor.

Fakta

Vilka är era kunder – Vad köper dom – Hur ofta – Vilket ekonomiskt bidrag lämnar dom – Hur trogna är dom – Varför – Hur ser villkoren ut? Vilka andra leverantörer köper dom av och varför då?
Dom som lyckas omformatera den här typen av info till kunskap & insikt har bättre möjligheter att lyckas med sina affärer.

Känsla

Vi säger att våra kunder gör sina köpbeslut baserat på känsla, inte enbart på fakta. För att kunna dra nytta av det behöver vi arbeta mer med ”känsla” som om det också var fakta.
På vilka grunder gör kunderna sina köpbeslut – Vilka brister har kunden – Vad är det hos kunden som utlöser behoven – Vilken relation vill dom ha till sina leverantörer – Vilka mervärden kan vi leverera ”längs vägen” – Vad gör oss speciella – Vad får kunden att känna sig speciell?