Tar fram och analyserar 4 områden gällande försäljning,

  • Hur effektivt fungerar säljaren i sin roll?
  • Hur effektivt fungerar säljledningen – för säljarna och för företaget?
  • Vilken attityd råder – hur beskriver ni säljkulturen?
  • Hur väl fungerar processerna runt säljaren (och kunden)?

Totalt 40 frågor som belyser hur säljfunktionen upplevs och fungerar!

Till vänster finns två enkla verktyg som kan skapa insikt om hur väl säljorganisationen fungerar.

Effektivitetsdiagnosen

…skapar ett underlag för att kunna diskutera och planera utvecklingen av säljfunktionen i sin helhet.

Sales Planner

… är en hjälp för varje individuell säljare och/eller säljchef att bilda sig en uppfattning om arbetsvolym och vilken typ av aktiviteter som leder till affärer. Precis som ordet säger är det en hjälp att planera dina aktiviteter så att du kan nå dina mål.

Kartläggning och analys anpassas efter hur uppdraget formulerats men börjar alltid med en bred beskrivning av säljarbetet och de förutsättningar du/företaget har.