Är nykundsbearbetning det viktigaste?!

 

Säljutveckling behöver inte vara svårt…

Det finns många skäl till att nykundsbearbetningen får stå tillbaka. Alla företagsledningar som är beroende av tillväxt och ständig tillförsel av nya kunder diskuterar och funderar hur. Sanningen är att det inte finns några enkla snabba lösningar. Det betyder dock inte att det är komplicerat eller svårt!

Säljstrategins genomförande är nyckeln!

Genom att bygga strategin från grunden och få med hela ledningen på att styra mot ökad nykundsbearbetning – VARJE DAG – har man kommit en bra bit på väg.
Tyvärr krävs det dock mer än så för att få det att hända. Grafen visar hur våra besökare på hemsidan ca 150 unika svar på 2 dagar har prioriterat vilka åtgärder som kommer att ge bäst resultat!

De fyra högsta staplarna talar för sig själva och fungerar i någon mån som ett facit.

Coachande säljledning – har ni tid med det?

I vår lilla ”quick-survey” syns att vi bör ägna tid åt att stötta våra säljare. I andra undersökningar påvisas att säljledare ofta anser att de har för lite tid åt att coacha sina säljare och att säljarna i sin tur ser det mer som att säljledare följer med sina säljare för att kontrollera snarare än att stötta.

Låt oss berätta mer om SalesBuilder!