Att löpande träna, diskutera och utveckla säljförmågan kan alla vara överens om är nödvändigt. Så varför gör vi inte det vi ”tänker”? Svaret ger en fingervisning om HUR vi ska få till KONTINUERLIG, STRUKTURERAD och TILLÄMPAD träning.

Sales Activator®

Att träna försäljning är som att ”äta en elefant” – det måste styckas upp i mindre portioner. Vi behöver helheten för att förstå detaljerna och detaljerna för att förstå helheten. Sales Activator® är ett ”spel” som hjälper säljare och säljledning att utan någon egentlig förberedelsetid kunna genomföra 1/2-timmes till 1-timmes pass koncentrerade  på att utveckla varandra. Vi har stor erfarenhet när det gäller spel och det här är en möjlig del i ett ”SALESBUILDER”-program.