… can’t be wrong! Performance Practitioners Ltd presenterar resultaten från en undersökning om säljeffektivitet. OK vi kan alltid säga att ” ja ja, det är amerikanska och engelska säljorganisationer… – Sverige är annorlunda!”

Det är det säkert men frågan är  – hur annorlunda?

Lite siffror:

  • Över 80 % hade ingen eller följde inte en process för rådgivande försäljning.
  • Mer än 40 % av säljkåren underpresterar.
  • Mer än 90 % av säljarna brottas med balansen mellan prospektering, bearbetning, förhandling, avslut och kundvård.
  • Mer än 60 % av organisationerna har ingen  eller bara sporadisk säljcoachning/utveckling.
  • Mer än 50 % av säljcheferna säger sig vara för upptagna/belastade med ”jobb” för att hinna utveckla och coacha sina team!

Att svara på varför det ser ut så kan ge viss vägledning men ett mer långsiktigt och genomgripande arbete med att utveckla hela ”säljprocessen” är troligtvis en bra framgångsmedicin.

Här kan du som är ansvarig för försäljningen ladda ner en rapport om vilka utmaningar du har – Download Issues Facing Sales Leaders