Vad skulle det innebära för dig – oavsett om du är säljare, säljchef eller företagsledare – om ni kunde,

– öka effekten av era försäljningsinsatser med 20 %?

Med vårt diagnosverktyg får du snabbt och kostnadsfritt en samlad bild av din egen uppfattning. Det kostar dig inget annat än tiden det tar att fylla i och att ta del av resultatet! Det är garanterat en bra investering för att öka lönsamheten och säljframgångarna.

När konjunkturen vänder har vi redan börjat tänka på hur vi kan öka tempot och få del av den ökande affärsvolymen – mer aktiviteter, synas & höras i relevanta sammanhang, utveckla våra produkter/tjänster… Exemplen är många och så småningom, kanske förr än senare går tanken till att öka säljstyrkan – ”feet on the street” helt enkelt.

När du gör det har ni då redan koll på hur effektiva ni är som säljorganisation? Hur systematiska har ni varit i er egen analys av den potential som redan finns i företaget – säljare och medarbetare!?

Salesbuilders filosofi bygger på att vi/ni som finns i säljorganisationen ”vet och kan” men att vi hjälper till att bygga ett effektivare system och fokuserar på att stärka de delar i säljarbetet som påverkar resultatet.

Vi skapar engagerade och dedikerade medarbetare som fokuserar på rätt saker i säljarbetet!

Vill du sedan veta vad övriga i säljorganisationen tycker så hjälper vi gärna till med det också.

Intresserad och vill höra mer – kontakt@celavi.se