SALESBUILDER

STRATEGISK SÄLJUTVECKLING – bygger på att ett långsiktigt åtgärdsprogram läggs upp och som över tiden ska bidra till överenskomna resultat.
De kortaste programmen löper över 12 månader. Vi kvalitetssäkrar programmet och är öppna för en dialog där 30 % av ersättningen för våra insatser är baserade på UPPNÅTT RESULTAT!