Vilket säljmotstånd påverkar dig mest?

Som affärsman och säljare går det plötsligt upp för mig varför jag inte alltid gör det jag borde göra, varför nykundsbearbetningen är alla företagsledares ständiga utmaning.

Allt kaffe jag kunde ha besparat mig, alla telefonnummer jag av någon anledning hoppat över eller alla de gånger jag undvikit att prata om vad jag säljer i goda vänners lag.

12 säljhinder

Forskarteamet inom Behavioural Sciences Research Press Inc International har tagit fram ett verktyg som bidrar till att vi nu kan utveckla SalesBuilder till ett kraftfullt forum för individuell coachning av män och kvinnor som på olika sätt arbetar med försäljning.

Genom att arbeta med de 12 säljhindren kan vi dramatiskt höja resultatnivån för varje säljare, minska pressen och personalomsättningen och vara med och skapa nya framgångar.

80 % slutar som säljare första året

Det är inte konstigt att det är ont om säljare när de som faktiskt antar utmaningarna som ligger i jobbet inte får det stöd de behöver för att bli framgångsrika. Allting pekar på att mer än hälften av de som hoppar av skulle haft goda möjligheter att lyckas om de fick rätt stöd.