Dagens besök …

... är morgondagens affärsmöjlighet! Vi vet alla hur viktiga våra aktiviteter är för att nå våra mål som säljare. Säljyrket är fantastiskt på många sätt men en komponent i våra strävanden som vi ofta har dålig kontroll över är våra nyckeltal eller vår egen "Aktivitetsprofil". Om du skulle återvända till din almanacka eller outlook [...]