SALESBUILDER – strategisk säljutveckling som ger resultat med fokus på lönsamhet, tillväxt, effektiv säljorganisation & säljstyrning

Salesbuilder hjälper organisationer att utveckla team, sälj- och marknadsfunktionen eller till och med hela organisationens inriktning och säljkultur.

Vi mäter effektivitet, tillväxt och resultatförbättring

Kunder, säljare, säljledning, säljkultur och processer är alla kugghjul som samverkar och påverkar ett företags lönsamhet. Vi tittar på hur framgångsrik  och proaktiv säljfunktionen är på att, -hitta, -vinna & utveckla nya och befintliga kunder Vi hjälper er att mäta effektiviteten i dessa delar för att ta fram vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas. När vi har ett grepp om nuläget – hur säljledning och säljare uppfattar säljarbetet, tar vi tillsammans fram en konkret plan för genomförandet där vi beskriver vilka moment som ska genomföras, syftet, hur och vad vi förväntas uppnå – i mätbara termer. Här framgår även vilken form vi använder oss av och hur vi säkerställer att vi når resultat.

Konkreta och mätbara utvecklingar kan vara:

  • Högre aktivitetsnivå mätt i t ex ”kontakter” eller ”offerter”
  • Koppling mellan företagsmål och säljstrategi i handling
  • Fler kunder och ”bättre kunder”
  • Bättre marginaler
  • Ökat genomslag i säljarbetet
  • Ett gemensamt fokus för företagets hela säljfunktion
  • En effektivare sälj- och leveransprocess

Vi involverar och engagerar hela säljfunktionen. Det leder till att säljfokus, säljbearbetning och processerna leder till en bestående resultatförbättring!

Ladda ner guiden ”Salesbuilder”

Kostnadsfritt diagnosverktyg som ger en samlad bild av hur effektiv er säljfunktion är

Vår kostnadsfria effektivitetsdiagnos består av 40 frågor som du ska svara så objektivt som möjligt på. I slutet av enkäten blir du erbjuden att lämna dina kontaktuppgifter. Du kan välja att fylla i enkäten anonymt för att själv reflektera över frågorna och din situation – du bidrar också till att referensdatabasen utvecklas.

Vi kontaktar dig för att presentera resultatet och du får en indikation på inom vilka områden ni har störst potential till utveckling.

GÅ TILL DEN KOSTNADSFRIA EFFEKTIVITETSDIAGNOSEN

 

 

Lekfullt

Att löpande träna, diskutera och utveckla säljförmågan kan alla vara överens [...]

SPQ*Gold®

Vilket säljmotstånd påverkar dig mest? Som affärsman och säljare går det [...]

Dagens besök …

... är morgondagens affärsmöjlighet! Vi vet alla hur viktiga våra aktiviteter [...]